Privaatsuspoliitka

E-pood www.weske.ee pöörab suurt tähelepanu Teie isikuandmete kaitsele. Loodame, et käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted aitavad Teil mõista, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid töötleme. Weske on võtnud tarvitusele nii tehnilised kui ka administratiivsed meetmed, et kinni pidada isikuandmete kaitse põhimötetest.

Andmeid, mida Weske salvestab, ei edastata kolmandatele isikutele. Me võime edastada Teie isikuandmeid vaid juhul, kui meil tekib seadusest tulenev kohustus avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Me võime avaldada Teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate seadusaktidega, et kaitsa Weske huve meie veebilehe vastu sooritatud rünnakute korral tsiviil- või kriminaalmenetluses.

Ärilistel või muudel eesmärkidel Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kui tellite meie juurest infomaterjali, siis kasutame Teie andmeid vaid Teie tellimuse täitmiseks ja edastame postiettevõttele vaid materjalide saatmiseks/postitamiseks vajaliku info. Ilma Teie nõusolekuta Teie andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.

Weske OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Weske Oü edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.